دسته: بچه داری

  • لحظه های بچگی

    بهش میگم بیا این ماشین اتش نشانیه . ببین چه قشنگه چند ثانیه ای نگاهش میکنه میگه اره خوبه . میگم میخوای بریم باهاش بازی کنیم میگه نه بریم جارو بنفشه رو پیدا کنیم. به وقت خرداد 99

  • جایگاه مادر

    پس آنگاه که مادر وضع حمل کرده و شروع به شیردادن نوزاد کند، به هر بار میکدن شیرمادر در روز قیامت نوری درخشان در برابرش جلوه کند و هر کس از گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده کند به شگفتی در آید و در نامۀ عمل روز دار شب زنده دار ثبت گردد… پس اگر…

  • علاقه بچه ها به نور!

    علاقه بچه ها به نور   یکی از مسائل جذابی که تو بچه داری ما بهش برخوردیم علاقه بچه ها به نور هستش. اگر با دقت به این مساله برسیم که نور چقدر میتونه در سرگرم کردن بچه ها نقش داشته باشه میتونیم به این شکل گاهی به این سمت حرکت کنیم که اگر بچه…