حدیث از امام صادق در مورد نماز اول وقت

امام صادق علیه السلام فرمود: هنـگامى که بنده اى سر وقت به نماز بایستد و مراقب آن باشد بصـورت پـاره اى نـور سفید بـالا مى رود و مى گـوید: تو مرا حفظ کردى خدا تو را حفظ کند، ولى وقتى نماز را در وقتش نخواند و مراقب آن نباشد آن نماز بصورت لکه سیاه و تاریکى بر مى گردد و مى گوید: مرا ضایع کردى خدا تو را ضایع نماید.

 

Share

حدیثی که نباید ازش غافل شد

✨رسول خدا (ص):

زنا برای همه اعضای انسان وجود دارد:

زنای چشم:نگاه به نامحرمان است.

زنای زبان:سخن گفتن با نامحرم به قصد لذت طلبی

زنای گوش:شنیدن سخن نامحرمان

زنای دست:لمس بدن نامحرمان است.

Share

حسنات

رسول اکرم صلى الله علیه و آله : صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران (دینى) بیست حسنه و صله رحم بیست و چهار حسنه دارد.
اَلصَّدَقَهُ بِعَشرَهٍ وَالقَرضُ بِثَمانِیَهَ عَشرَهَ وَصِلَهُ الاِخوانِ بِعِشرینَ وَصِلَهُ الرَّحِمِ بِاَربَعَهٍ وَعِشرینَ؛
کافى(ط-الاسلامیه) ج۴، ص۱۰

Share