دسته: فامیل دور

  • دوربین چیه

    -آقای مجری: «اصلاً میدونی دوربین چیه؟»-فامیل دور: «آقای مجری هه ه ه ه ه چه حرفایی می‌زنید! نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دسته مردم … یکی از اجداد ما که توی شهر دور زندگی می‌کرد از دور رفت بیرون خیلی هم دور شد برای این که دور رو بببینه این دستگاه رو ساخت …»

  • چشم رنگی

    چشم رنگی مجري: فاميل دور چرا ناله ميکني؟ فاميل: آقاي مجري اين کفشاي جديدم پدرم رو درآوردن! مجري: اين چه کفشيه؟ فاميل: کفش “من ماک”،تو تلوزيون ميگن هرکي اين کفشارو بپوشه چشماش رنگي ميشه مجري: نخير،امکان نداره تلوزيون از اين حرفا بزنه،تو تلوزيون هيچوقت دروغ نميگن فاميل: بله حق با شماس،راستي امروز اخبار کانال يک…

  • دعوای کلاه قرمزی

    به گزارش حوزه رادیو تلویزیون باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، مجموعه «كلاه قرمزی» كه قرار است جمعه 21 شهریور به روی آنتن برود، از چهار موضوع كلی تشكیل شده است. در آیتم اول، آقای مجری به جمع بودن حواس بچه ها در زمانی كه والدین و بزرگترها به آنها كاری را…