دسته: فامیل دور

  • دوربین چیه

    -آقای مجری: «اصلاً میدونی دوربین چیه؟»-فامیل دور: «آقای مجری هه ه ه ه ه چه حرفایی می‌زنید! نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دسته مردم … یکی از اجداد ما که توی شهر دور زندگی می‌کرد از دور رفت بیرون خیلی هم دور شد برای این که دور رو بببینه این دستگاه رو ساخت …»

  • چشم رنگی

    چشم رنگی مجری: فامیل دور چرا ناله میکنی؟ فامیل: آقای مجری این کفشای جدیدم پدرم رو درآوردن! مجری: این چه کفشیه؟ فامیل: کفش “من ماک”،تو تلوزیون میگن هرکی این کفشارو بپوشه چشماش رنگی میشه مجری: نخیر،امکان نداره تلوزیون از این حرفا بزنه،تو تلوزیون هیچوقت دروغ نمیگن فامیل: بله حق با شماس،راستی امروز اخبار کانال یک…

  • دعوای کلاه قرمزی

    به گزارش حوزه رادیو تلویزیون باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، مجموعه «کلاه قرمزی» که قرار است جمعه ۲۱ شهریور به روی آنتن برود، از چهار موضوع کلی تشکیل شده است. در آیتم اول، آقای مجری به جمع بودن حواس بچه ها در زمانی که والدین و بزرگترها به آنها کاری را…