لالا لالا گل پونه

لالا، لالا، گل پونه، گدا اومد در خونه، نونش دادیم بدش اومد، خودش رفت و سگش اومد

لالا، لالا، گلم باشی، تو درمون دلم باشی، بمونی مونسم باشی، بخوابی از سرم واشی

لالا، لالا، گل خشخاش، بابات رفته خدا همراش، لالا، لالا، گل فندق، ننه ات اومد سر صندوق

لالا، لالا، گل پسته، بابات رفته کمر بسته، لالا، لالا، گل زیره، چرا خوابت نمی گیره؟

که مادر قربونت میره

Share

آهویی دارم خوشگله

آهویی دارم خوشگله
فرار کرده زه ستم 
دوریش برایم مشکله
کاش که اون رو می بستم
آهویی دارم خوشگله 
فرار کرده زه ستم
دوریش برایم مشکله
کاش که اون رو می بستم
ای خدا چکار کنم
آهو رو پیدا کنم  
ای خدا چکار کنم
آهو رو پیدا کنم
آی چه کنم وای چه کنم
کجا اون رو پیدا کنم
آی چه کنم وای چه کنم
کجا اون رو پیدا کنم
کاش که اون رو می بستم
کاش که اون رو می بستم

Share

کودکانه.

سلام .

از این به بعد یک دسته بندی موضوع جدید ایجاد کردم به اسم کودکانه .

این بخش مربوط میشه به حرفهایی که از دهن بچه ها در میاد . ممکنه بی معنی باشه . ممکنه کلی معنی داشته باشه . ممکنه هم یک حرف کاملا معمولی باشه .

اما اینکه چه ضرورتی داره این دسته از موضوع به خودم مربوطه :دی بی خودی فضولی نکنید.

شروعش هم :

یک دختر بچه ی ۶ ساله تو فرودگاه : خیلی دوست دارم تو آینده مهماندار هواپیما بشم.

Share