ماه: مارس 2006

  • يك توصيه

    اگر کليد قلبي رو نداري قفل نکن. به چشمان کسي نگاه نکن اگه دروغ خواهي گفت.به کسي سلامي نده اگه خداحافظي در پيش است.دست کسي را نگير اگر رها خواهي کرد.به کسي نگو دوستت دارم اگر ديگري در فکرت هست

  • بن بست 84

    سلام خوبيد ؟ امشب از خودم ميخوام بگم .