ماه: ژوئن 2006

  • بدانيم

    بدانيم همه امده ايم که بهم کمک کنيم و بعد هم همه باهم يا که تک تک برويم . بدانيم که اگر کمکي توانستيم بکنيم و نکرديم چيزي رو از دست نداديم اما اگر کمکي توانستي بکنيم و کمک کرديم دلي را شاد کرديم . بدانيم هيچ کار مثبتي بي پاداش نخواد بود . اندکي…

  • گذر عمر

    نميدونم چي باعث ميشه که اينقدر زود زمان بگذره . اما ميتونم بگم که دوست داشتم تو سن 16 سالگي اينجوري مينوشتم : ” لحظه ها به سرعت می روند وتنها یادی از آنها باقی می ماند بعد از مدتی یادها هم می رود و دیگه هیچ چیز باقی نمی مونه. هر سال بزرگ تر…

  • ملي پوشان خوش باشيد !

    خوب به سلامتي و با کمال غرور تونستيم از انگولا يه مساوي بگيريم و با کمال پرويي در قعر جدول گروه چهارم از جام جهاني 18 خداحافظي کنيم . جهت تقدير از ملي پوشان چند پيشنهاد رو داشتم که همينجا اعلام ميدارم . باشد که گوش دادکان برسد. 1-سوار کردن غيور مردان عزيز بر هواپيماي…