ماه: جولای 2006

  • هه

    سام و عليکم خوب هستيد ؟ نخبر؟ (اگه ديديد منو زنداني کردند و وبلاگم هم تعطيل شد بدونيد مال همين نخبر بوده ) ميبينم که من وبلاگ اپديت نميکنم و شما خوشحاليد راستياتش ادم واسه اپديت کردن وبلاگ نياز به وقت و حرف داره . وقت که زياد نيست اما حرف زياده :دي خوب بريم…