ماه: می 2007

  • وا!

    سلام خدافظ

  • شب شيشه اي

    خب، بينندگان عزيز! سلا‌م. از اين كه برنامه من را براي ديدن انتخاب كرديد، به حسن سليقه شما آفرين مي‌گويم. اول يك مسابقه براي شما مطرح مي‌كنم و بعد پيام‌هاي كوتاه را مي‌خوانم و بعد با مهمان برنامه آشنا مي‌شويد.مسابقه برنامه، اين است:

  • جواب حاتمي كيا به 300

     مستند «حاتمي‌كيا» در پاسخ به 300 امسال آماده پخش مي‌شود خبرگزاري فارس: تهيه‌كننده فيلم مستندي كه قرار است در پاسخ به 300 ساخته شود، اعلام كرد: اين فيلم امسال آماده پخش مي‌شود. محمد پيرهادي در گفت‌وگو با خبرنگار سينمايي فارس گفت: كار جديد «ابراهيم حاتمي‌كيا» در حقيقت يك كار مستند تيمي است كه مژگان اينانلو،…