دختر و پسر

دختر:موجودی است که وقتی تعجب میکند میگوید واااااااااا!! و وقتی خوشحال است میگوید بمیری الهییییییی!! وقتی غمگین است آه میکشد و وقتی میترسد جیییییییغ بنفش میکشد . وقتی بدش می آید میگوید ویشششش . وقتی خوشش می آید میگوید ووییییی. همه عناصر ذکور گیتی در عشق او واله و سرگردانند . تاریخ تولد و شماره کفش با جناق پسر عمه ی دختر خاله ی داماد همسایه ی پوریا پور سرخ را میداند .از سوسک اصولا نمیترسد بلکه چندشش میشود !

پسر :موجودی است که بالقوه گرسنه است . پایش بالفعل بو می دهد . وقتی میخندد اثنی عشرش را می شود دید . با هم نوعان خود که جمع میشود بسیار بی تربیت میشود . شیدای کله پاچه است . سر کلاس صدای اورانگوتان در می آورد . وقتی تعجب میکند میگوید نگوووووووووو. وقتی خوشحال است میگوید ای ول . وقتی غمگین میشود سیگار میکشد . وقتی میترسد هوار میکشد . وقتی بدش می آید میگوید (…..) وقتی خوشش می آید میگوید دمت گرم . مخترع و مکتشف و مبدع و مرید تقلب و متلک انداختن

Share

ایرانسل

اگر دیدی یک بچه رو روزنامه نشسته و روزنامه نصفش زرده به بچه شک نکن ، تبلیغ ایرانسله

Share