ماه: فوریه 2008

  • دختر و پسر

    دختر:موجودی است که وقتی تعجب میکند میگوید واااااااااا!! و وقتی خوشحال است میگوید بمیری الهییییییی!! وقتی غمگین است آه میکشد و وقتی میترسد جیییییییغ بنفش میکشد . وقتی بدش می آید میگوید ویشششش . وقتی خوشش می آید میگوید ووییییی. همه عناصر ذکور گیتی در عشق او واله و سرگردانند . تاریخ تولد و شماره…

  • ایرانسل

    اگر دیدی یک بچه رو روزنامه نشسته و روزنامه نصفش زرده به بچه شک نکن ، تبلیغ ایرانسله

  • اتیش پاره

    امروز سالروز ساخت اولين چوب كبريت ميباشد ، روزت مبارك آتيش پاره