ماه: نوامبر 2010

  • ثبت یارانه اطلاعات خانوار

    برای ثبت نام یارانه در سایت مرکز آمار ایران باید به قسمت سامانه اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایران مراجعه فرمایید. بهتر است قبل از استفاده از سایت یارانه حتما راهنمای ثبت نام یارانه را مطالعه بفرمایید. توجه کنید که  مهلت پر کردن فرم ثبت نام بر اساس آخرین رقم کارت ملی سرپرست خانوار می باشد. برای…

  • جیم کری و دروغگو

    داستان فیلم : جیم کری در نقش یک پدر و همسر و در بعد کاری در نقش یک وکیل توی این فیلم بازی میکنه. سرآغاز اصلی داستان از جایی شروع میشه که پسر جیم کری آرزو میکنه که پدرش نتونه یک روز دروغ بگه . IMDB درجه فیلم : PG-13 به خاطر بعضی صحنه ها…

  • یک دسته جدید در سرزمین عجایب!

    خوب مدتها بود حس و حال نوشتن نبود . به هر حال حس و حالش حاصل شد . با توجه به داغ بودن بحث سریالهایی مثل قهوه تلخ و خوش نشینیها و برگشتن حس و حال بنده نسبت به دیدن فیلم این دسته رو عجالتا ایجاد کردم و سعی میکنم هر موقع حالش بود !…