ماه: دسامبر 2015

  • چگونه کلیپبرد را خالی کنیم؟

    با این فرمان شما میتوانید کلیپبرد ویندوز 7 خود را خالی کنید : در منو ران در ویندوز خود این فرمان را وارد کنید : C:\Windows\System32\cmd.exe /c “echo off | clip” و سپس Enter بزنید. کلیپبرد شما خالی می شود.

  • اسکرین شات از دستکتاپ در ویندوز 10

    یک راه سریع برای گرفتن اسکرین شات در ویندوز 10 به این صورت است که : دکمه ویندز + Print screen را بزنید . عکس به صورت خودکار در این مسیر ذخیره میشود. C:\Users\Username\Pictures\Screenshots.

  • ایام نماز

    ✅ وقت فضیلت: قسمتی از وقت نماز است که نماز در آن وقت دارای فضلیت است و خارج از آن وقت، فضیلت وارد شده را ندارد؛ مثل اول وقت. وقت اختصاصی: قسمتی از وقت نماز است که مختص به همان نماز است که اگر در آن وقت مخصوص، عمدا نماز واجب ترتیبی دیگری خوانده شود؛…