ماه: آگوست 2016

  • خانم چادری کاروان المپیک

    خانم چادری کاروان المپیک شخصا کاری به هیچ کس و هیچ طرز تفکری ندارم. برای این حرکت این خانم هم تشکر میکنم و هم آرزوی موفقیت دارم براشون.   واقعا این حرکات باید تشویق بشند تا این حجاب در سراسر دنیا ترویج بشه.

  • اعتراض بازیکنان لیگ برتر به نوبخت!

    اعتراض بازیکنان لیگ برتر به سخنان دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور

  • حدیث از امام صادق در مورد نماز اول وقت

    امام صادق عليه السلام فرمود: هنـگامى كه بنده اى سر وقت به نماز بايستد و مراقب آن باشد بصـورت پـاره اى نـور سفيد بـالا مى رود و مى گـويد: تو مرا حفظ كردى خدا تو را حفظ كند، ولى وقتى نماز را در وقتش نخواند و مراقب آن نباشد آن نماز بصورت لكه سياه و…