ماه: سپتامبر 2018

  • دوربین چیه

    -آقای مجری: «اصلاً میدونی دوربین چیه؟»-فامیل دور: «آقای مجری هه ه ه ه ه چه حرفایی می‌زنید! نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دسته مردم … یکی از اجداد ما که توی شهر دور زندگی می‌کرد از دور رفت بیرون خیلی هم دور شد برای این که دور رو بببینه این دستگاه رو ساخت …»

  • دو راهی

    دو راهی؟ اگر بین دو راهی گیر کردید راه دوم رو انتخاب نکنید . هر چند راه اول به نظر منطقی نرسه اما معمولا راه دوم راه غیر منطقی تریه . چرا ؟ خوب دلیل خاصی نداره . حتما نباید هر چیزی که من میگم دلیل و منطق پشتش باشه؟!