ماه: اکتبر 2018

  • شعر در مورد اربعین 2

    چند میلیون تن خروشان! ای تن بی‌سر چه کردی؟ هر طرف چون چشمه جوشان، ای تن بی‌سر چه کردی؟ چند میلیون ، زائر آن هم، جمله با پای پیاده با چنین سیلی خروشان، ای تن بی‌سر چه کردی؟ تشنه‌ی این خم، هزار و چارصد سالند مردم قرن‌ها با می‌ فروشان، ای تن بی سر چه…

  • شعر در مورد اربعین

    چه خلوت است و چه خالی است کوچه و بازار تمام مردم این شهر رفته‌اند انگار و هرکسی که موفق به این سفر نشده است ز فرط شرم به بیرون نمی‌رود بسیار دلش گرفته و پرغصه مانده کنجِ اتاق دلش گرفته و حتی ز خود شده بیزار شنیده‌ام که چه غوغاست پشتِ مرزِ عراق شنیده‌ام…