ماه: نوامبر 2018

  • تهدید به عمل

    ویدمار یکی از آن سیگاریهای قهار بود. از آن دسته که سیگار را با سیگار روشن میکردند، حداقل تخفیفی که میتوانست بدهد، بر لب گرفتن ی سیگار خاموش بوداما این قضیه به شدت نیمزوویچ را عصبی میکرد. او از دود متنفر بود اما دیدن سیگار خاموش در میان لبهای حریف از آن هم بدتر بود.در…

  • جایگاه مادر

    پس آنگاه که مادر وضع حمل کرده و شروع به شیردادن نوزاد کند، به هر بار میکدن شیرمادر در روز قیامت نوری درخشان در برابرش جلوه کند و هر کس از گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده کند به شگفتی در آید و در نامۀ عمل روز دار شب زنده دار ثبت گردد… پس اگر…

  • نتیجه قهرمانی چهارشنبه

    مسابقه قهرمانی شطرنج جهان 2018 ، “مگنوس کارلسن” – “فابیانو کاروانا” 🔷با توجه به تساوی دو بازیکن در مجموع ۱۲ دیدار کلاسیک دیدارهای تکمیلی به صورت ذیل برگزار خواهند شد : 🔶ابتدا 4 بازی با کنترل زمان 25 دقیقه به علاوه افرایش 10 ثانیه به ازای هر حرکت برگزار خواهد شد. درصورت تساوی مجدد، دو…