ماه: اکتبر 2019

  • زمانی برای برنده بودن

    ظاهر قضیه آدمها با باطنشون گاهی خیلی تفاوت داره.آدمها گاهی به ظاهر خسته اند و حال و حوصله هیچی ندارند اما در باطن از همه چیز راضی هستن. برعکسش هم همینطور. ظاهر داستان مهمه اما نه به اندازه باطن داستان. اگر راضی بودی از حالت و تونستی شکر راضی بودنت رو هر روز پیش خدا…