ماه: ژانویه 2021

  • جایگزین وات اس اپ

    چند سال پیش زمان وایبر بود که میخواستیم گروه فامیلی رو از وایبر به جای دیگه منتقل کنیم . اون موقع دعوا بین یک مسنجر هندی و تلگرام بود و اکثریت به سمت مسنجر هندی رفتن و ماهم رفتیم . بعدها حرف امنیت و جذابیت و امکانات شد و تلگرام شد شاخص استفاده از مسنجرها…