ماه: سپتامبر 2021

  • قدم اول

    قدم اول اینه که باور کنیم شاید روزی روزگاری دیگه نباشیم. روزگار عجیبی شده . عجیب و باورنکردنی.