ماه: می 2023

  • شک در قیامت؟

    اى مردم! اگر درباره ى قيامت شك داريد (با دقّت در وجود خود، شكّ خود را برطرف كنيد،) ما شمارا از خاك آفريديم (مواد غذايى خاك از طريق غذا به صورت نطفه در آمد) سپس از نطفه، سپس (به صورت) خون بسته شده، سپس (به صورت چيزى مانند) گوشت جويده شده كه بعضى خلقت كامل…

  • چرا غریبه؟

    چرا بین غریبه و آشنا آدم باید غریبه رو بیشتر دوست داشته باشه ؟ چه سوالیه آخه!

  • حل مساله ریاضی؟

    به ظاهر بینهایت منهای بی نهایت صفر نمیشه! اما اینکه چرا باید تو شش سالگی این مساله مهم باشه مساله ی مهمتریه !