ماه: ژوئن 2023

  • خواندن آیت الکرسی بر اهل قبور

    امام صادق (علیه‎السلام) فرمودند: وقتی مؤمنی، ثواب قرائت آیت الکرسى را به اهل قبور هدیه کند، خداوند برای هر حرفى از این آیه، فرشته‎ای قرار می‎دهد که خداوند را براى قاری آن، تا روز قیامت تسبیح کند. و به وى پاداش شصت پیامبر را دهد و خدا در هر قبرى از شرق تا غرب، چهل…