ماه: جولای 2023

  • رحمت خدا

    امام حسین (ع) فرمود: «گریستن چشم‏ها و ترسیدن قلب‏ها، رحمتی از جانب خداست».

  • حق معبودیت

    امام حسین (ع) فرمود: «هرکس حق معبودیت خدا را به‏جا آورد، خداوند بیش از حدّ انتظار و کفایتش به او عطا می‏ کند».

  • کور

    امام حسین (ع) فرمود: «چشمی که تو را مراقب خویش نبیند، کور است».