ماه: دسامبر 2023

  • سالی که نکوست !

    رسیدیم به آخر 2023 . خوب شروع شد اما پایان خوبی نداشت . اوقاتمون این روزهای آخر تلخ شد.ان شالله که سال جدید سالی پر از خیر و برکت باشه .(آدم میتونه هم میلادی تبریک بگه هم قمری هم شمسی ! چه اشکال داره!؟ ) منتها سال نو قمری شکلش چون متفاوته قابلیت تبریک گفتن…