ماه: آوریل 2024

  • کمک به ولی خدا

    چگونه می‌توان جهت مقابله با حسادت‌ها به ولیّ خدا کمک کرد؟ دو عنصر برای حفظ ولیّ خدا در مقابل حسادت‌ها عبارتند از: ۱- ابراز محبت به او؛ ۲- ابراز بیزاری و نفرت شدید از کسانی که او را یاری نکردند!چرا هیچ عبادتی مانند عزاداری بر اهل‌بیت(ع) ثواب ندارد؟ عزاداری هم ابراز محبت به ولیّ خدا…