دعای عهد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التورات و الانجیل و الزبور و رب الظل والحرور و منزل القران العظیم و رب الملائکه المقربین و الانبیاء و المرسلین
اللهم انی اسئلک بوجهک الکریم و بنور وجهک المنیر و ملکک القدیم یا حی یا قیوم اسئلک باسمک الذی یصلح به الاولون و الاخرون یا حیا قبل کل حی و یا حی بعد کل حی و یا حی حین لا حی یا محیی الموتی و ممیت الاحیاء یا حی لا اله الا انت
اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی القائم بامرک صلوات الله علیه و علی ابائه الطاهرین عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها و برها و بحرها و عنی و عن والدی من الصلوات زنه عرش الله و مداد کلماته و ما احصاه علمه و احاط به کتابه
اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا و ماعشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعه له فی عنقی لا احول عنها و لا ازول ابدا اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه والذابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه والممتثلین لاوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته والمستشهدین بین یدیه
اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری موتزرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوه الداعی فی الحاضر و البادی


اللهم ارنی الطلعه الرشیده و الغره الحمیده و اکحل ناظری بنظره منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بی محجته و انفذ امره
و اعمر اللهم به بلادک و احی به عبادک فانک قلت و قولک الحق ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس فاظهر اللهم لنا ولیک و ابن بنت نبیک المسمی باسم رسولک حتی لا یظفر بشی ء من الباطل الا مزقه و یحق الحق و یحققه
و اجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک و ناصرا لمن لا یجد له ناصرا غیرک و مجددا لما عطل من احکام کتابک و مشیدا لما ورد من اعلام دینک و سنن نبیک صلی الله علیه و اله
و اجعله اللهم ممن حصنته من باس المعتدین اللهم و سر نبیک محمدا صلی الله علیه و اله برویته و من تبعه علی دعوته و ارحم استکانتنا بعده اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره و عجل لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا
برحمتک یا ارحم اراحمین
العجل العجل یا مولای یا صاحب‌الزمان
العجل العجل یا مولای یا صاحب‌الزمان
العجل العجل یا مولای یا صاحب‌الزمان

به نام خدای بخشنده مهربان
ای خداوند!
نیازم را به درگاه تو می آورم،
به سیمای بزرگوارت،
و به روشنایی آن سیمای نور افشانت،
و به فرمانروائی دیرینه ات،
ای همیشه زنده،
ای صاحب اختیار همه چیز،
به نامی که آسمان ها و زمین ها به آن تابش دارند،
و به آن نامی که آغازها و انجم ها به آن سامان می گیرد،
ای زنده ی پیش از هر زنده!
ای زنده ی پس از هر زنده!

ای زنده، در آن حال که هیچ زنده ای نبود!
ای حیات بخش مردگان!
و ای آن که زنده ها را می میرانی!
ای همیشه زنده!
هیچ الاهی جز تو نیست.
ای خداوند!
برسان به مولای ما،
امام راهنمای
راه یافته
آن به پا خاسته امر تو
( که درودهایت بر او و بر نیاکان پاک او باد)
از سوی تمامی ایمان آورندگان در کوه و دشت
در سرزمین های شرقی،
و نواحی غربی آن،
از جانب من
و پدر ومادرم،
درودهائی همسنگ با عرش خدا،
برابر با مرکب کلمات او،
آنچه که تنها خدا می شماردش
و کتاب او آن را در بر می گیرد.
ای خداوند!
صبح امروز
و هر روز که زنده باشم،
با ولی تو، مهدی، پیمان دوباره می بندم،
قرار، تعهد و بیعت او
همچنان بر گردن من است
و از آن باز نمی گردم،
این میثاق تغییر نخواهد یافت،
و تا باد نابودی نگیرد، هرگز!
ای خدای من!
مرا یار و یاور او قرارده،
و پشتیبان مولی،
در شمار فدائیان سوی او،
برای روای نیاز او شتابانم کن،
می خواهم،
فرمانش،
فرمانبر،
حامی بی چون او،
سوی اراده اش مشتاق،
پیش تر از همه باشم،
پیش روی او شهیدم کن،
ای خداوند!
اگر آن مرگ قطعی و حتمی ،
برای بندگان میان او و من فاصله شد،
از قبر بیرونم آر،
کفن پوشیده باشم،
لبیک گویان،
به ندای آن دعوتگر بزرگ،
هر جا باشم،
صحرا یا شهر،
ای خدای من،
آن فروزان رعنا قامت،
آن نورانی بسیار ستوده را بنمایانم،
به نیم نگاه من به او،
دیده ام را سرمه کش،
فرج او نزدیک،
خروجش آسان،
و برنامه اش، فراگیر گردان،
و مرا پوینده ی راه راست او قرار ده،
فرمانش نافذ،
پشت او را نیرومند،
سرزمین هایت، به او آبادان،
و بندگان خود را با او جانی دوباره بخش،
ای خدای من!
زیرا تو گفته بودی:
(و تو حق می گوئی)
” به سبب دستآورد مردم، در تری و خشکی،
تباهی پدیدار شده است”.
پس، حال که چنین است، ولی خودت را،
برای ما، هویدا ساز،
همو که فرزند دخت پیامبر توست،
و هم نام رسول توست،
تا بر تمامی باطل پیروز شود،
آن را در هم کوبد و نابود سازد،
حق را احقاق،
و آن را تحقق بخشد.
ای خدای من!
او را برای بندگان مظلوم،
پناه،
و برای آن که جز تو یاوری ندارد،
یاور،
و برای همه احکام تعطیل شده کتابت،
مجدد، (تجدید کننده)
و برای تمامی نشانه های دین و سنت رسولت،
برافرازنده،
قرار ده،
ای خدای من!
او را در زمره ی کسانی قرار ده،
که تو آنان را از سختی تجاوزکاران
در امان داشته ای،
خداوندا!
با دیدار او،
پیامبر خود،
(درود تو بر او و خاندان او باد)
و همه ی پیروان دعوت محمدی را مسرور گردان،
و در نبود او بر پریشان حالی ما رحم کن، رحم،
ای خدای من!
مهربان ترین مهربانان!
به مهربانی ات،
با آمدنش، این اندوه انباشته را،
از این امت بزدای،
و برای ما، در ظهور او،
شتاب کن، شتاب کن،
آنان این ظهور را بعید می دانند،
و ما آن را نزدیک می بینیم،
ای صاحب زمان!
شتاب کن، شتاب کن،

By the name of forgiveness God
God!
I bring my demand to you,
To your almighty power
And to your brightness of your face
To your historical dominance
You are the one which is ,
Constantly living,
Having everything in control,
To the name which the skies and earths are lighten based on it
To the name which begin and endless of everything is completed by it
You are the one,
Alive before any other living!
Alive after any other living!
Alive while there was no other living!
God , you are the one who made deaths living again
You are the one who take life of living creature
God,
Forever alive!
There is no other God except you
God!
Send this to our Mola
Leading overseer
The one who had the place
One who has performed on your rule
(which peace be upon him)
From all those believers in mountains and earth
In east part of earth
And west part of it
From me
And mother and father of me
Send all the respect equals with whole universe
Equal with all inks of his word
Things just God count them up
And his book would cover them up.
God
Today’s morning
And any other day which I will be alive ,
I will deal with your deputy , Mahdi , a new conformity
Date, commitment and being faithful to him
Will be always my duty
And I will never turn back to it,
This vow will never change
And it will never destroy, never!
My God!
Let me be his companion and his supporter
And his devotee
One of those who donate their life for him
Make me fast to fulfil his desire
I want
His order
His obedience
His endless supporter
Be for him and respect him
Before anyone else
Put me to death in front of him
My God!
If my death can cause distance between me and him
Take me out of grave
Even if I am covered by death clothes
Be ready for him
For him whom is a big inviter
Wherever I be
In a desert or city
My God!
I talk about him who is a handsome enlightened man
Show me that enlighten respectable man
Make my eyes beautiful
By just looking at him
Make his mission soon
And easy
And make his plan wide
And lead me to be his follower
Make his order powerful
His back be strong
Your lands be fertilize
And give your people another life by him
My God!
you just tell the true
due to what people done on the earth
disasters happened
Therefore, make him clear for us
Whom is the son of Mohamed’s daughter
and has the same name as prophet
Till he will overcome all the wrong things
Make the lies disappear and vanish them
Make the right to be in place
And make it happen
My God!
Place him as a backer for weak people
Make him as an assistant for those who have no other one except you
Make him to be a rationale for any rules which is not in place anymore
Make him a good cause for all your signs of religion and Mohammad’s sonat
To new ones
My God!
Place him with those
Who you supported them when brutal people suffering them
My God!
Accept my respect to yourself and his family
Make all followers of Mohammad (peace be upon him) happy
and support us when he is there
Forgive us
My God!
You are the kind-heartedness
I pledge you to your kindness
Make it disappear this unhappiness by placing him in this world
And make it fast his coming and mission
Some do not believe this
But we see it happing very soon
My molwa
Be fast, fast


منتشر شده

در

,

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA