دسته: شطرنج

  • مرثیه ای برای یک رویا!

    پرده اول : یک باخت خیلی کم اهمیت و نزدیک به قهرمان جهان! در یک مسابقه اینترنتی کاملا بی اهمیت . قهرمان جهان تو اون مسابقه از علیرضا به عنوان یک آدم باهوش یاد میکنه. پرده دوم : یک مسابقه غیر رسمی اینترنتی دیگه با قهرمان حال حاضر مسابقات فیشر رندوم که طی اون مسابقه…

  • علیرضا فیروزجا بر فراز شطرنج دنیا

  • تهدید به عمل

    ویدمار یکی از آن سیگاریهای قهار بود. از آن دسته که سیگار را با سیگار روشن میکردند، حداقل تخفیفی که میتوانست بدهد، بر لب گرفتن ی سیگار خاموش بوداما این قضیه به شدت نیمزوویچ را عصبی میکرد. او از دود متنفر بود اما دیدن سیگار خاموش در میان لبهای حریف از آن هم بدتر بود.در…