جشنواره محصولات فرهنگ شهروندی

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد اظهار داشت:با توجه به اهمیت روزافزون محصولات فرهنگ شهروندی در تغییر اصلاح رفتارهای اجتماعی و شهروندی، تعامل و همافزایی در بین مراکز استانها و به منظور افزایش کیفیت محصولات فرهنگ شهروندی برای نخستین بار جشنواره محصولات فرهنگ شهروندی شهرداریهای مراکز استانها به میزبانی شهرداری مشهد برگزار میشود. علی اکبر عصارنیا اظهار داشت: این جشنواره در راستای شناسایی روشهای نوین و خلاقانه و ایجاد فضای تعامل و شبکهای جهت تولید محصولات مشترک در زمینه فرهنگ شهروندی و انتقال و تبادل الگوهای موفق در زمینه اشاعه فرهنگ شهروندی در مراکز استانها طراحی شده است. وی افزود: محصولات فرهنگ شهروندی در دو بخش رقابتی و غیررقامدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد اظهار داشت:با توجه به اهمیت روزافزون محصولات فرهنگ شهروندی در تغییر اصلاح رفتارهای اجتماعی و شهروندی، تعامل و همافزایی در بین مراکز استانها و به منظور افزایش کیفیت محصولات فرهنگ شهروندی برای نخستین بار جشنواره محصولات فرهنگ شهروندی شهرداریهای مراکز استانها به میزبانی شهرداری مشهد برگزار میشود. علی اکبر عصارنیا اظهار داشت: این جشنواره در راستای شناسایی روشهای نوین و خلاقانه و ایجاد فضای تعامل و شبکهای جهت تولید محصولات مشترک در زمینه فرهنگ شهروندی و انتقال و تبادل الگوهای موفق در زمینه اشاعه فرهنگ شهروندی در مراکز استانها طراحی شده است. وی افزود: محصولات فرهنگ شهروندی در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود که بخش رقابتی شامل دو موضوع عمومی محصولات فرهنگ شهروندی با توجه به مولفههای بومی مراکز استانها و فرهنگ ترافیک و حمل و نقل در قالب محصولات مکتوب، دیداری ،شنیداری و چند رسانهای، هنرهای محیطی، پژوهش در زمینه فرهنگ شهروندی و طرحهای جامع و فراگیر آموزش فرهنگ شهروندی است. عصارنیا تصریح کرد: بخش غیررقابتی جشنواره نیز مربوط به نمایش تمام آثار تولید شده در زمینه فرهنگ شهروندی شهرداریهای مراکز استانها است. وی یادآور شد: نمایندههای ۷ کلانشهر کشور مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، فارس، بندر عباس و قزوین عضو کمیته سیاستگذاری نخستین جشنواره محصولات فرهنگ شهروندی شهرداریهای مراکز استانها می باشند که وظیفه برگزاری جشنواره و نمایشگاه را برعهده دارند. مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد ادامه داد: ارسال فراخوان رسمی و فرم ثبتنام آثار جشنواره اول شهریور ماه آغاز و علاقهمندان میتوانند تا ۲۰شهریورماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.بتی برگزار میشود که بخش رقابتی شامل دو موضوع عمومی محصولات فرهنگ شهروندی با توجه به مولفههای بومی مراکز استانها و فرهنگ ترافیک و حمل و نقل در قالب محصولات مکتوب، دیداری ،شنیداری و چند رسانهای، هنرهای محیطی، پژوهش در زمینه فرهنگ شهروندی و طرحهای جامع و فراگیر آموزش فرهنگ شهروندی است. عصارنیا تصریح کرد: بخش غیررقابتی جشنواره نیز مربوط به نمایش تمام آثار تولید شده در زمینه فرهنگ شهروندی شهرداریهای مراکز استانها است. وی یادآور شد: نمایندههای ۷ کلانشهر کشور مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، فارس، بندر عباس و قزوین عضو کمیته سیاستگذاری نخستین جشنواره محصولات فرهنگ شهروندی شهرداریهای مراکز استانها می باشند که وظیفه برگزاری جشنواره و نمایشگاه را برعهده دارند. مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد ادامه داد: ارسال فراخوان رسمی و فرم ثبتنام آثار جشنواره اول شهریور ماه آغاز و علاقهمندان میتوانند تا ۲۰شهریورماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA